• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Виховна проблема школи у 2019-2020 н.р.

«Виховання цілісної особистості, патріота з активною громадянською позицією засобами національно-патріотичного виховання та впровадження навчання для життя завдяки партнерству школи з батьками».

Пріоритетними завданнями школи на 2019-2020 навчальний рік є:

 1. Ефективне впровадження нових державних стандартів в освіті таКонцепції Нової української школи.
 2. Впровадження заходів щодо науково-теоретичної, науково-практичної та методичної підготовки педагогів до роботи в Новій українській школі.
 3. Опанування новими методиками та технологіями, впровадження в практику нових освітніх трендів: змішане навчання, перевернуте, адаптивне, дистанційне навчання, STEM-освіта, SMART-освіта.
 4. Удосконалення особистісно-орієнтовної системи неперервної освіти через участь у різних формах курсової перепідготовки
 5. Підвищення якості освітніх послуг через утвердження ідей дитиноцентризму, створення партнерської взаємодії учитель-учень.
 6. Реалізація інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.
 7. Створення умов для рівного доступу до якісної освіти, всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними національно-культурними потребами обсягу знань, а також екологічне виховання, фізичне вдосконалення.
 8. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду педпрацівників з питань запровадження інновацій у школі, сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання.
 9. Забезпечення реалізації Плану заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області.
 10. Розширення системи партнерських зв’язків з освітніми закладами інших регіонів/
 11. Активізація роботи з обдарованими учнями щодо результативності, через . диференціацію освіти, створення умов для формування індивідуальних освітніх маршрутів учнів школи
 12. Оновлення роботи з питань виховання громадянської свідомості учнів та шкільного самоврядування, з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.
 13. . Соціалізація учнів через участь в діяльності громадських організацій, органів учнівського самоврядування, волонтерській роботі.
 14. Створення безпечних умов з охорони праці для працівників школи, безпечної життєдіяльності для учнів.
 15. Реалізація системи внутрішкільного контролю на основі дієвих управлінських рішень.

Золоті правила

класного керівника

1. Бути особистістю, до якої діти тягнутимуться.

2. Вчитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе. А це можливо, коли він сам любить, поважає та піклується про кожну дитину, й у стосунках з нею чесний і відвертий.
3. У вчителя не має бути "любимчиків", тоді дитина прислухатиметься до порад такого вчителя, виконуватиме його прохання, ділитиметься з ним найсокровеннішим.
4. Учитель має бути веселим, жартами підтримувати і заохочувати позитивне. Це наближає його до дітей і зберігає його серце та нерви у порядку.
5. Вчитель повинен правильно використовувати свій час, щоб поповнювати запас енергії завдяки природі, мистецтву.
6. Вчителю слід завжди бути доброзичливим. Немає в дитині нічого такого, що вимагало б жорстокості. Зло перемагають добром, любов'ю. Вчитель повинен бажати дитині лише добра, виховувати в неї добро своїми власними вчинками, і вона відповість тим самим.
7. Учителю варто читати більше наукової літератури. З такою людиною дітям завжди цікаво.
8. Завдання вчителя, як особистості: "знайди себе в собі", підкори себе собі, оволодіти собою і допомогти дітям зробити те саме.
9. Учитель повинен володіти мистецтвом індивідуальних бесід з дитиною, вміти вислухати її, підтримати в ній вогник самоповаги.
10. Класний керівник має створити доброзичливий учнівський колектив, в якому кожна дитина пам'ятає, що поруч з нею людина, з інтересами якої треба рахуватися.
11. Педагог має бути річкою, в якій зливається гаряче серце й холодний розум, не допускати поспішних, непродуманих рішень, не залежати від настрою.
12. Вчителю слід дорожити довір'ям дитини, любити її, захищати, поважати її почуття. Тоді між учителем і дітьми складатимуться доброзичливі, щирі стосунки.
Педагог повинен берегти найвище благо: людську гордість, недоторканість особистості, гідність дитини. Вчителю необхідно виховувати у дітей самодисципліну, боротися з лінощами. Разом з батьками слід добиватися того, щоб дитина сама себе обслуговувала. Діти повинні розуміти, що навчання у школі - це їхня найважливіша робота.
Циклограма роботи класного керівника
Щоденно:
  • З'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класнол журналі.
  • Бесіди з учнями, що запізнюються.
  • Організація чергування в класі.
  • Індивідуальна робота з учнями.
  • Контроль зовнішнього вигляду школярів.
  • Організація харчування дітей.
Щотижня:
  • Проведення виховної години.
  • Перевірка щоденників.
  • Проведення заходів у класі за планом роботи.
  • Проведення бесіди з безпеки життєдіяльності.
  • Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування.
  • Контроль за виконанням доручень.
  • Організація прибирання пришкільної території.
  • Робота з батьками.
  • Робота з учителями, що працюють у класі.
  • Зустріч зі шкільним лікарем (медсестрою), отримання довідок про хворобі
Щомісяця:
  • Проведення класних зборів.
  • Організація чергування класу по школі.
  • Відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі.
  • Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу.
  • Контроль за станом підручників.
  • Зустрічі з батьківським активом.
  • Відвідування учнів удома.
  • Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.
  • Заповнення табелів успішності та видавання їх учням.
  • Проведення батьківських зборів.
  • Участь у роботі семінару, методичного об'єднання класних керівників.
  • Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи.
  • Складання плану роботи на канікули.
Один раз на рік:
  • Аналіз та складання плану виховної роботи.
  • Проведення відкритого виховного заходу.
  • Оформлення особових справ учнів.
  • Статистичні відомості про клас (на 5 вересня).
  • Робота з підручниками (видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці року).
  • Написання характеристик (за необхідністю).
Орієнтовна схема вивчення учня
Анкетні відомості:
1. Прізвище, ім'я, по батькові учня, його вік, школа, клас.
2. Адреса учня, місце праці і посада батьків.
3. Склад сім'ї, її культурний та освітній рівень, умови проживання.
4. Стан здоров'я учня.
Умови сімейного виховання:
1. Морально-психологічний клімат сім'ї: взаємини у сім'ї (відкритість, замкненість), ставлення батьків та інших членів родини до учня, погляди батьків на виховання.
2. Становище учня в сім'ї: режим дня і дозвілля, контроль за його поведінкою з боку батьків, участь в обговоренні сімейних проблем.
3. Традиції сімейного виховання: допомога батькам, іншим членам сім'ї; наявність, постійних домашніх обов'язків; спільні свята; риси характеру, які проявляє учень в сім'ї (слухняність, вередливість, ледарство, працелюбність, покірність, впертість тощо). Стиль сімейних стосунків: авторитарний, демократичний, ліберальний, байдужий (нейтральний).
4. Організація навчальної діяльності школяра: створення умов для занять (своя кімната, навчальний куточок), допомога батьків під час вивчення уроків і контроль якості їхнього виконання, наявність додаткової навчальної літератури, персонального комп'ютера.
5. Організація дозвілля школяра: створення умов для відпочинку, проведення часу з друзями, наявність домашньої бібліотеки; вплив батьків на вибір книг для читання, телепрограм і кінофільмів для перегляду; вибір друзів, гуртків і секцій; контроль за часом і місцем проведення дозвілля.
Навчання та поведінка учня у класі:
1. Успішність: загальний рівень успішності класу, рівень успішності учня з окремих предметів, тенденції її зміни, вибірковість у вивченні предметів.
2. Ставлення до навчання: мотивація ставлення до окремих предметів, усвідомленість ставлення до навчання, ставлення до уроків, спізнення на уроки, увага змісту навчання на уроках; систематичність виконання домашніх завдань, ставлення до успіхів і невдач своїх однокласників у навчанні.
3. Рівень дисципліни: обізнаність з правилами поведінки учнів та їхнє виконання, наявність навичок культурної поведінки, організованість учня на уроках і поза ними, ввічливість, акуратність, чемність, повага до старших і менших, взаєморозуміння і повага у взаєминах з учителями і ровесниками.
4. Пізнавальна діяльність: особливості сприймання, спостережливість; особливості пам'яті, її типи; характеристика уваги (стійкість, довільність, зосередженість, співвідношення відтворюючої і творчої уваги); ступінь розвитку образного та абстрактного мислення, рівень розвитку логічного мислення; послідовність у викладенні власних думок, уміння міркувати і робити висновки, самостійність у висновках; ступінь розвитку усної і письмової мови.

Додаток до наказу по школі

від 31.08.2018 № 203

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Президент школи Директор школи

В.В.Перкіна

Загальні правила

поведінки та зовнішнього вигляду

учнів у школі на 2019-2020 н.р

І. Загальні правила поведінки для учнів

Учні школи повинні:

1.1. Бути гідними громадянами своєї Батьківщини, активними учасниками учнівського самоуправління, керуючись Статутом школи, шкільними традиціями, піклуючись про виконання прав і свобод всіх учасників навчально-виховного процесу.

1.2. Старанно і творчо оволодівати основами наук, національної і світової культури, навичками самоосвіти; готувати себе до захисту Вітчизни: знати і поважати Герб, Прапор, Гімн України, виконувати пов’язані з ними ритуали.

1.3. Активно і добросовісно брати участь в учнівському самоврядуванні, самообслуговуванні, в суспільно корисній праці, берегти і охороняти природу.

1.4. Розвивати свої здібності, берегти і зміцнювати своє здоров’я, систематично займатися фізичною культурою і спортом, художньою творчістю, більше читати, розумно використовувати свій вільний час.

1.5. Бути активними, добрими друзями, допомагати батькам та вчителям, піклуватися про молодших та старших за віком, подавати приклад дисциплінованості і культури поведінки, суворо дотримуватись Статуту школи та правил для учнів.

ІІ. Вимоги до учнів по дотриманню трудового розпорядку

Дотримуючись режиму дня школяра, учень зобов’язаний:

2.1. Приходити до школи не пізніше ніж за 10 хв. до початку занять; залишати верхній одяг в гардеробі.

2.2 Мати при собі все необхідне навчальне приладдя ( щоденник, підручник та зошити згідно розкладу уроків, ручки, олівець, лінійку, гумку, циркуль, т. ін.)

2.3. Дотримуватись правил особистої гігієни та вимог до зовнішнього вигляду учня:

· Охайний одяг ділового стилю чи шкільна форма – світлий верх, темний низ (класичний зразок). Спортивний одяг, джинси (крім чорного кольору), короткі блузи, короткі спідниці, різнобарвні сорочки, взуття на високих підборах, короткі шорти не є формою для навчального закладу;

· Чисте змінне взуття;

· Коротка стрижка у юнаків. Природний колір волосся у дівчат;

· Макіяж дівчатам заборонено.

2.4 Приходити на уроки фізичної культури в спортивній формі та спортивному взутті;

2.5 На трудові десанти приходити в робочому взутті та одязі, з усім необхідним інвентарем.

2.6 Бережно ставитися до шкільного майна, зелених насаджень, до майна інших школярів та свого власного (майно, зіпсоване з вини учня, ремонтується, відновлюється самим учнем або за рахунок його батьків).

2.7 Учні не мають права без дозволу адміністрації школи, педагогів і медичної сестри покидати під час уроків школу і її територію (спортивний майданчик, майстерню).

2.8 У випадку пропуску занять учень повинен надати класному керівнику медичний довідку або заяву від батьків (чи осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на уроках. Пропускати заняття без поважної причини є правопорушенням, яке тягне за собою дисциплінарне покарання Адміністративного кодексу України, державних нормативно-правових актів.

2.9 Коректно і тактовно розмовляти з учителями, працівниками їдальні, прибиральницями, сторожами, а також між собою.

Учням категорично забороняється:

· запізнюватися в школу;

· пропускати уроки без поважної причини;

· нецензурно лаятися;

· посягати на життя, здоров’я, права, свободу, честь, гідність інших учнів;

· палити в приміщенні та на території школи;

· приносити в школу сторонні речі: зброю, наркотики, алкоголь, газові балончики;

· Не можна приносити в приміщення школи і на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом вибухові і вогненебезпечні речовини, отрути.

· користуватися мобільними телефонами під час уроків та позаурочних заходів.

ІІІ. Вимоги до учнів під час уроків:

3.1. Учні зобов’язані заходити в клас після першого дзвоника.

3.2. Чергові на перерві готують клас до уроку: перевіряють наявність крейди, чистої мокрої ганчірки, витирають дошку.

3.3. При вході вчителя в клас учні встають, відповідають на привітання вчителя і сідають після його дозволу. Таким чином учні вітають будь-якого дорослого, який заходить в клас.

3.4. Якщо учень хоче задати запитання, або йому необхідно вийти, він повинен підняти руку і попросити дозволу вчителя.

3.5. Учень зобов’язаний під час уроку уважно слухати вчителя, робити записи в зошиті, записувати домашнє завдання в щоденник, подавати щоденник для виставлення оцінок по першій вимозі вчителя.

3.6. Дзвоник з уроку дається для вчителя. Учні залишають клас тільки після дозволу вчителя.

3.7. Учні, звільнені від фізкультури за станом здоров’я, зобов’язані знаходитись на уроці в спортивній формі та не мають права залишати школу.

3.8. Від уроків фізкультури учні звільняються тільки при наявності медичної довідки.

3.9. Учні зобов’язані старанно готуватися до кожного уроку, виконувати домашнє завдання.

3.10. Під час уроків, практичних, лабораторних робіт, позакласних заходів зобов’язані дотримуватись правил загальної та протипожежної безпеки.

3.11. Учням під час уроків категорично забороняється:

· запізнюватись на уроки,

· їсти, пити і жувати жувальну гумку,

· виходити в їдальню,

· палити в туалеті,

· користуватися мобільними телефонами ( під час уроку телефон повинен бути перемкнутий на беззвучний режим)

· займатися сторонніми справами.

· малювати на партах,

· вигукувати з місця, перемовлятися, ходити по класу, порушувати тишу,

· пересідати на інше місце без дозволу.

ІV.Вимоги до учнів під час перерв

На перервах учні зобов’язані дотримуватись таких правил:

4.1. Спокійно ходити коридорами, неголосно розмовляти, грати в рухливі ігри, які не вимагають великого фізичного навантаження.

4.2. Під час перерви учні можуть відвідати їдальню, бібліотеку, спортзал, вирішувати організаційні питання з класним керівником та вчителями.

4.3. Рухатися сходами учні зобов’язані спокійно, тримаючись правої сторони.

4.4. На перервах категорично забороняється:

· бігати по східцях і коридорах, штовхатися, ставити підніжки,

· знаходитися в класі під час вологого прибирання,

· кричати, свистіти, непристойно реготати,

· принижувати гідність оточуючих непристойними жестами, висловлюваннями, погрозами,

· провокувати бійки,

· грати м’ячем в коридорах,

· палити в туалетах, на території школи.

V.Вимоги до учнів під час позакласних та позашкільних заходів

5.1. Під час позакласних, позашкільних заходів учні зобов’язані дотримуватись правил культури поведінки в громадських місцях та правил етикету.

5.2. Під час екскурсій учні зобов’язані дотримуватись правил дорожнього руху та техніки безпеки.

5.3. Учні зобов’язані поважати педагога-організатора та учасників заходу, дотримуватись дисципліни під час його проведення.

5.4.Проявляти ініціативу, бути активними, коректно висловлювати свою думку по відношенню до інших.

5.4. Під час заходів мобільні телефони повинні бути перемкнуті на беззвучний режим.

5.5. Під час заходів та екскурсій учням категорично забороняється:

· заходити в приміщення, де проводиться захід без класного керівника чи педагога-організатора,

· в актовому залі вмикати чи розстроювати музичну апаратуру,

· шуміти, ходити по залу, виходити з класу чи із залу під час виступу,

· їсти і пити під час заходу.

Міри покарання за порушення та невиконання. Правил поведінки для учнів школи

6.1. Усне попередження (бесіда).

6.2. Індивідуальна роз’яснювальна робота класного керівника та адміністрації школи.

6.3. Виконання громадських робіт.

6.4. Постановка на внутрішкільний облік.

6.5. Запрошення з батьками на засідання педагогічної ради, ради профілактики з участю інспекторів міської служби у справах молоді, міліції.

6.6. Відшкодування збитків.

6.7. Адміністративні міри покарання згідно з Цивільним та Адміністративним Кодексами України.

Кiлькiсть переглядiв: 1086

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.