/Files/photogallery/єкстерн.jpg

Загальні положення

Екстернат – одна з форм здобуття повної загальної середньої освіти, що передбачає самостійне опанування екстерном програмового матеріалу в обсязі, визначеному Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, або знань згідно з вимогами програмового матеріалу за певний клас чи з окремих навчальних предметів для отримання документа про відповідний рівень освіти ( табель, свідоцтво, атестат).

Екстерн – особа, яка самостійно опановує програмовий матеріал і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень

Навчання екстернатом в системі загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного процесу і здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та форм власності.

Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

При прийнятті заяв від батьків учнів (осіб, які їх замінюють) слід звертати увагу на наступне:

- перевірити, чи має можливість дана особа пройти річне оцінювання та атестацію (п.1.3. Положення про екстернат);

- на місце проживання або місце попереднього навчання, законність перебування в Україні;

- заява подається тільки на ім’я директора школи. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють;

- до заяви додаються: оригінал свідоцтва або табель за відповідний клас, копія свідоцтва про народження або паспорта, дані флюорографічного обстеження;

- у разі проходження екстерном річного оцінювання за предмет, курс навчання в іншому навчальному закладі необхідно додати довідку, завірену підписом керівника та печаткою відповідного навчального закладу, в якому навчався екстерн;

- у разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, самостійно визначає освітній рівень екстерна (п.2.2 Положення про екстернат);

- приймання заяв на навчання за екстернатною формою починається з 1 жовтня і закінчується не пізніше 1 березня (11 класи – до 1 лютого) поточного навчального року (як виняток, до 10 березня). Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується. В окремих випадках (п.4.1 Положення про екстернат) можуть установлюватися інші терміни.

- екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів;

- наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації;

- екстерн бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

Алгоритм

роботи загальноосвітнього навчального закладу

щодо організації навчання за екстернатної формою

у 2017-2018 н.р.

Загальні положення

1. Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

2. При прийнятті заяв від батьків учнів (осіб, які їх замінюють) слід звертати увагу на наступне:

2.1. перевірити, чи має можливість дана особа пройти річне оцінювання та атестацію (п.1.3. Положення про екстернат);

2.2.на місце проживання або місце попереднього навчання, законність перебування в Україні;

2.3.заява подається тільки на ім’я директора школи. Повнолітні громадяни подають заяву особисто, для неповнолітніх – батьки або особи, які їх замінюють;

2.4. до заяви затвердженої форми (додаток 1) додаються:

- документ, що засвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження – затверджена копія);

- документ про рівень освіти (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту - оригінал);

- ідентифікаційний код громадянина України (затверджена копія)

- у разі перебування дитини або сім´ї на обліку служби у справах дітей - відповідний дозвіл (оригінал).

- документ, що засвідчує зміну прізвища або імені (за потребою).

- у разі відсутності документа про наявний рівень освіти навчальний заклад, де організовано екстернат, за відповідною заявою екстерна або батьків (додаток 2), самостійно визначає освітній рівень учня (п.2.2 Положення про екстернат).

3. Прийом заяв на навчання за екстернатною формою починається з 1 жовтня і закінчується не пізніше 1 березня (11 класи – до 20 лютого) поточного навчального року. Для учнів, які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну, термін подачі заяв не обмежується.

4. Екстерни з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання навчальних досягнень з певних предметів, проходять річне оцінювання лише з цих предметів.

5. Наявність річного оцінювання та реєстрації на основну сесію ЗНО (для учнів 11-х класів) з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації.

6. Екстерн бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на загальних підставах.

7. Екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на високому рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Золотою та Срібною медалями екстерни не нагороджуються.

8. У залежності від кількості бажаючих у школах може створюватись кілька груп для проходження екстернату з різними термінами початку роботи.

Організація екстернату

(за курс базової загальної середньої освіти

або курс повної загальної середньої освіти)

1. Після збору заяв (кожні 2 тижні) директор навчального закладу пише подання до відділу освіти Артемівської міської ради з клопотанням затвердженої форми (додаток 3) дозволити відповідним громадянам пройти атестацію екстернатом і отримати відповідний документ про освіту.

2. Проводяться установчі збори, на яких здійснюється ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Положенням про екстернат, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, іншими нормативними документами, програмами з навчальних предметів під підпис.

3. Відділ освіти розглядає всі подані на екстернат клопотання про погодження на допуск громадян до навчання за екстернатної формою та надає відповідь .

4. У разі погодження клопотання видається наказ по школі «Про зарахування учнів для атестації у формі екстернату і отримання відповідного документу про освіту» (обов’язкове посилання на нормативні документи і дозвіл відділу освіти, зазначається відповідальна особа по школі).

5. Після зарахування дані про учнів заносяться до реєстраційного журналу затвердженої форми (додаток 4).

6. Оформлюються особові справи звичайного зразка, на яких проставляється номер реєстрації в реєстраційному журналі.

7. На кожного екстерна (групу) оформлюється папка з переліком документів (додаток 5).

8. Протягом 2-х тижнів з моменту зарахування на навчання, для екстерна (групи екстернів) складається індивідуальний навчальний план, який затверджується директором. Із даним планом батьки або особи, які їх замінюють, знайомляться під підпис.

9. Організовуються консультації. Графік проведення консультацій затверджується директором. Графік консультацій доводиться до екстерна (або його батьків).

10. З метою виконання індивідуального плану вчителі предметними, які закріплені за екстернатом, готують контрольні роботи, тестові завдання для тематичник оцінювань, теми рефератів і творчих завдань. Формується пакет завдань з усіх предметів, який надсилається кожному учню електронну адресу, зазначену у заяві.

11. Виконані завдання учні провозять до загальноосвітнього навчального закладу, де в ході співбесіди з вчителем-предметником формується підсумкова оцінка за роботу. Результати заносяться до відомостей екстерна.

12. Дані учнів екстернатної форми навчання, які є випускниками 9-х або 11-х класів та виконали понад 50% індивідуального плану вносяться до бази даних для виготовлення документів про відповідний рівень освіти.

13. До 27 лютого загальноосвітні навчальні заклади надають на розгляд відділу освіти Артемівської міської ради списки учнів екстернатної форми навчання та подані ними документи. Після позитивного вирішення питання відділом освіти видається наказ «Про

проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів у 2017-2018 н.р.»

14. Загальноосвітнім навчальним закладом складається графік проведення річного оцінювання, погоджується з відділом освіти і затверджується директором. Терміни проведення річного оцінювання визначаються окремо по кожному закладу.

15. Перелік предметів для річного оцінювання визначається навчальним закладом відповідно до робочого навчального плану закладу.

16. Завдання для проведення річного оцінювання складає загальноосвітній навчальний заклад, погоджує міський методичний кабінет, затверджує директор.

17. Склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання погоджується з відділом освіти і затверджується наказом директора.

18. Річне оцінювання проходить виключно у письмовій формі.

19. Виконані екстерном контрольні роботи та завдання підшиваються і зберігаються впродовж року.

20. Результати оцінювання вносяться у протоколи встановленого Міністерством освіти і науки України, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат», та відомості навчальних досягнень.

21. Після завершення річного оцінювання проводиться засідання педагогічної ради про допуск екстерна до державної підсумкової атестації (всі учні випускних класів, які отримали від 1 до 12 балів). У 2017-2018 навчальному році рішення про допуск до ДПА приймається двічі: у квітні – про допуск до ДПА з української мови та літератури, у травні – до ДПА з інших предметів.

22. Дане рішення затверджується наказом по школі і доводиться до відома екстернів (учнів випускних класів).

23. До початку державної підсумкової атестації (далі ДПА) до відділу освіти Артемівської міської ради у 2 примірниках надаються списки екстернів, які допущені до ДПА. Крім того, надаються списки екстернів, які не допущені до ДПА, з метою вилучення їх прізвищ з бази даних для отримання документів про відповідний рівень освіти.

24. Проходження ДПА здійснюється на загальних підставах відповідно до Положення.

23. Результати ДПА вносяться у протоколи встановленого зразка, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат» та у відомості навчальних досягнень.

25. Рішення про випуск учнів і отримання ними відповідних документів про освіту приймається на засіданні педагогічної ради і затверджується наказом по школі.

26. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли ДПА, видається табель з річними оцінками, що дає право пройти ДПА(без річного оцінювання) у наступному навчальному році.

27. Видача свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту реєструється загальноосвітніми навчальними закладами у книзі обліку цих документів у графі «Рік вступу до закладу» - «Екстерн».

28. Після отримання документів загальноосвітніми навчальними закладами до Управління освіти Бахмутської міської ради у 2 примірниках надаються списки учнів, які отримали відповідні документи про освіту.

29. У реєстраційному журналі робляться відповідні записи: «на кінець навчального року учнів-екстернів – 0»

Організація екстернату

(перевідний екстернат 1-8, 10 класи)

1. Після збору заяв (кожні 2 тижні) директор навчального закладу пише подання до Управління освіти Бахмутської міської ради з клопотанням затвердженої форми (додаток 2) дозволити відповідним громадянам пройти атестацію екстернатом і отримати відповідний документ про освіту.

2. Відділ освіти розглядає всі подані на екстернат клопотання про погодження на допуск громадян до навчання за екстернатної формою та надає відповідь .

3. У разі погодження клопотання видається наказ по школі «Про зарахування учнів для атестації у формі екстернату і отримання відповідного документу про освіту» (обов’язкове посилання на нормативні документи і дозвіл відділу освіти, зазначається відповідальна особа по школі).

4. Після зарахування дані про учнів заносяться до реєстраційного журналу затвердженої форми (додаток 3).

5. Оформлюються особові справи звичайного зразка, на яких проставляється номер реєстрації в реєстраційному журналі.

6. На кожного екстерна оформлюється папка з переліком документів (додаток 4).

7. Проводяться установчі збори, на яких здійснюється ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Положенням про екстернат, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, іншими нормативними документами, програмами з навчальних предметів під підпис.

8. Протягом 2-х тижнів з моменту зарахування на навчання, для екстерна (групи екстернів) складається індивідуальний навчальний план, який затверджується директором. Із даним планом батьки або особи, які їх замінюють, знайомляться під підпис.

9. Організовуються консультації. Графік проведення консультацій затверджується директором. Графік консультацій доводиться екстерна (або його батьків).

10. До 27 лютого загальноосвітні навчальні заклади надають на розгляд списки учнів екстернатної форми навчання та подані ними документи. Після позитивного вирішення питання видає наказ «Про проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів у 2017-2018 н.р.»

12. Загальноосвітнім навчальним закладом складається графік проведення річного оцінювання, погоджується з відділом і затверджується директором. Терміни проведення річного оцінювання визначаються окремо по кожному закладу.

13. Перелік предметів для річного оцінювання визначається навчальним закладом відповідно до робочого навчального плану закладу.

14. Завдання для проведення атестації погоджує міський методичний кабінет, затверджує директор.

15. Графік проведення атестації погоджується з відділом освіти і затверджується директором.

16. Атестація проходить переважно у письмовій формі.

17. Результати оцінювання фіксуються у відомості навчальних досягнень екстерна (додаток 5).

18. Після проходження учнем атестації з усіх предметів відповідальною особою заповнюється загальна відомість про навчальні досягнення учня.

14. За результатами атестації педагогічною радою приймається рішення про переведення учня до класу, що є наступним тому, за який складено атестацію, або надає рекомендації щодо доцільності продовжити навчання в класі, до якого учень був переведений відповідним рішенням педагогічної ради.

15. Видається відповідний наказ по школі.

16. У реєстраційному журналі робляться відповідні записи: «на кінець навчального року учнів-екстернів – 0»

17. Після видання наказу до відділу освіти надається пакет документів:

- результати річного оцінювання за попередній клас;

- копія загальної відомості про навчальні досягнення учня, яка заповнюється за результатами атестації;

- відповідний наказ по школі за результатами атестації.

Кiлькiсть переглядiв: 2042

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.