Типи уроків

І. Урок вивчення й первинного закріплення знань

Види навчальних занять: лекція, екскурсія, дослідна лабораторна, практична робота.

Мета: вивчення й первинне усвідомлення нового навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення.

Етап уроку Час, хв.. Прийоми і методи Зміст діяльності
Організація початку уроку
Мотивація навчальної діяльності
Підготовка учнів до засвоєння, актуалізація опорних знань
Вивчення нового матеріалу
Первинна перевірка засвоєння знань
Первинне закріплення знань
Контроль і самоперевірка знань
Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Інформація про домашнє завдання

ІІ. Урок засвоєння навичок і вмінь

Види навчальних занять:практикум, екскурсія, лабораторна, практична робота, співбесіда, консультація.

Мета: вторинне осмислення вже відомих знань, вироблення вмінь і навичок, їх застосування.

Етап уроку Час, хв.. Прийоми і методи Зміст діяльності
Організація початку уроку
Мотивація навчальної діяльності. Визначення меж (можливостей) застосування цих знань: що з їх допомогою можна визначити, де застосувати?
Актуалізація опорних знань, та їх корекція.
Пробне застосування знань
Вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь безпомилкового застосування знань
Вправи з перенесенням знань у нові умови
Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Інформація про домашнє завдання

ІІІ. Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів

Види навчальних занять:практикум, лабораторна, практична робота, семінар.

Мета: засвоєння вмінь самостійно в комплексі застосовувати знання, уміння й навички, використовувати їх у нових умовах.

Етап уроку Час, хв.. Прийоми і методи Зміст діяльності
Організація початку уроку
Мотивація навчальної діяльності.
Актуалізація ЗУН, необхідних для творчого застосування знань
Узагальнення й систематизація знань і способів діяльності
Засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН
Застосування узагальнених ЗУН у нових умовах
Контроль і самоконтроль знань, умінь, навичок
Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Інформація про домашнє завдання

ІV. Урок узагальнення й систематизації знань

Види навчальних занять: семінар, конференція, круглий стіл.

Мета: засвоєння знань у системі, приведення одиничних знань у систему.

Етап уроку Час, хв.. Прийоми і методи Зміст діяльності
Організація початку уроку
Підготовка учнів: повідомлення теми (проблеми). Узагальнення окремих фактів, понять, явищ.
Повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.
Приведення одиничних знань у систему (самими учнями)
Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Інформація про домашнє завдання

V. Урок контролю, оцінки й корекції знань учнів

Види навчальних занять: контрольна робота, залік, колоквіум, суспільний огляд знань

Мета: визначення рівня оволодіння знаннями, корекція знань, умінь, навичок

Підгрунтям навчально-пізнавальної діяльності учнів є діяльність, спрямована на виконання завдань, що поступово ускладнюються, за рахунок комплексного охоплення знань, застосування їх на різних рівнях

Етап уроку Час, хв.. Прийоми і методи Зміст діяльності
Організація початку уроку
Мотивація навчальної діяльності.
Перевірка знань фактичного матеріалу й уміння розкривати елементарні зовнішні зв’язки в предметах і явищах
Перевірка основних понять (законів) і вміння самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи, приклади.
Перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення
Застосування знань у стандартних і змінених умовах
Збирання виконаних завдань, перевірка, аналіз, оцінювання.
Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Інформація про домашнє завдання

VІ. Комбінований урок

Види навчальних занять: лекція, екскурсія, дослідна лабораторна, практична робота.

Мета: вивчення й первинне усвідомлення нового навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення.

Етап уроку Час, хв.. Прийоми і методи Зміст діяльності
Організація початку уроку
Мотивація навчальної діяльності
Перевірка домашнього завдання
Актуалізація опорних знань
Вивчення нового матеріалу
Первинна перевірка засвоєння знань
Первинне закріплення знань
Контроль і самоперевірка знань
Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.
Інформація про домашнє завдання
Кiлькiсть переглядiв: 195

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.