Нормативні документи з атестації

Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників


Опис системи роботи педпрацівників

(матеріали для тих, хто атестується)
1. Актуальність дослідження.
2. Проблема.
3. Об’єкт дослідження
4. Предмет дослідження
5. Мета дослідження
6. Завдання дослідження.
7. Методологічна та теоретична основа дослідження
8. Методи дослідження
9. Практична значимість
10. Результативність досвіду
11. Витяг з протоколу засідання методичної ради навчального закладу, на якому розглядалося питання щодо вивчення та узагальнення даного досвіду.

Рекомендації щодо оформлення матеріалів

для вчителів, які атестуються

 1. Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію тільки в електронному варіанті).
 2. Матеріали, що подаються в паперовому вигляді, подаються в одному примірнику, можна укласти збірку. Кожна сторінка має бути пронумерована.
 3. В описі досвіду, розробці уроків та позакласних заходах обов’язково вказувати посилання на джерела.
 4. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові вчителя, теми, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.
 5. У представлених матеріалах має простежуватися система роботи вчителя над проблемною темою.

Опис власного досвіду (від 5 сторінок до 20 сторінок)

 1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи.
 2. Опис досвіду подається в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word.
 3. Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:
 • обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;
 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;
 • перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;
 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;
 • розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;
 • аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;
 • проблеми і труднощі, з якими він зіткнувся в процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;
 • власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів предмету, який він викладає.

Презентація власного досвіду

 1. Презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point, обсяг презентації – до 15 слайдів в електронному варіанті.
 2. При підготовці презентації необхідно враховувати наступне:
 • матеріал слід викладати стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;
 • інформацію необхідно ретельно структурувати;
 • висновки, визначення, правила тощо подавати великим планом, бажано ілюструвати фотографіями, малюнками, схемами;
 • другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;
 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;
 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст, мати чіткі пояснення;
 • рядок має містити 6 – 8 слів, а слайд 6 – 8 рядків;
 • загальний обсяг тексту не повинен перевищувати 50-ти слів;
 • заголовок має містити і великі, і малі літери;
 • слайди мають бути не надто яскравими, витримані в одному стилі;
 • під кожним слайдом має бути підпис автора (ім’я та прізвище).

Матеріали з досвіду роботи вчителя

Матеріали з досвіду роботи подаються в паперовому та електронному варіанті, виконані в Microsoft Word, а саме:

 • розробка уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків однієї теми);
 • розробка одного позакласного заходу за визначеною проблемою (паперовий та електронний варіант);
 • дидактичне забезпечення, що ілюструє вирішення проблеми, над якою працює вчитель.

Кiлькiсть переглядiв: 322

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.