Шановні учні 9 класу! Матеріали для опрацювання та підготовки до державної підсумкової атестації з математики за посиланням wym-1584498486429

12.03.2020

Фізика Параграф №33(Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння). Розв'язування задач Вправа 33(№1-6) Відеоурок wym-1584028105788
Географія Території війни та миру. Виписати
Мистецтво Опрацювати за підручником с.157-159. Виконати завдання №5 на с.159
Хімія Опрацювати параграф №33. Виконати №1, 5, 8. с.165

13.03.2020

Основи здоров'я Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Поняття «гендер» і «стать». Опрацювати матеріал щодо вивченої теми - розробити проект «Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров`я»; - * написати твір-роздум на тему (на вибір): «Шкідливі звички та репродуктивне здоров`я підлітків»; «Стежинка до дорослого життя через моє репродуктивне здоров`я».
Украінська мова Повторити теоретичний матеріал параграфів 29-31, впр.397 (завд.2,3 письмово)
Англійська мова Впр. 4 (A та B) с. 150-151 читати та перекладити ; підготувати власний список телевізійних програм за списком впр. 4(а) с. 150 письмово в зошитi або у виді проекту ( Презентації) готову презентацію відправити мені на пошту Tnot100691@gmail.com, роботу в зошитi сфотографувати та теж вiдправити менi на пошту tnot100691@gmail.com

Зарубіжна література Прочитати п’єсу «Пігмаліон», подивитись екранізацію та відеоурок.

16.03.2020

Алгебра Формула n-го члена геометричної прогресії . Формули суми n-перших членів геометричної прогресії. Опрацювати п.18,19, Розв’язати №18.3, 18.5, 18.7.
Всесвітня історія - опрацюйте конспект wym-1584299539092, складіть синквейн та випишіть темінологію. Результати надсилайте на електронну пошту або на вайбер.
Геометрія Виконати Контрольну роботу №4 «Вектори на площині» на окремих аркушах за текстом wym-1584093023267
Українська література Опрацювати статтю підручника «Образ жінки в Шевченковій ліриці» стор.197-198. Прочитати поезію «У нашім раї на землі». Відповісти на питання стор. 200. Скласти (письмово) порівняльну характеристику жіночих образів Т. Шевченка.
Фізика Опрацювати параграф 34 та переглянути відео wym-1584353047224, виконати вправи 1-2 wym-1584353079840
Хімія Тема: Властивості етанової кислоти.Завдання : Створити презентацію з теми, або інтерактивний плакат. Надіслати мені на електронну адресу : mihlikalenka@gmail.com Виконайте завдання wym-1584353465754

17.03.2020

Географія Опрацювати параграф Глобальні проблеми людства. Виписати проблеми(Де? Які?) п.46
Інформатика Створити текстовий документ або презентацію «Етапи створення веб-сайтів» в додатку Google Диск. Посилання на власний документ відправити для оцінювання мені на пошту natalikrupka11@gmail.com
Українська мова Стор. 183-184 виконати тестові завдання письмово (1-10); стор. 184 усно відповісти на запитання для самоперевірки(1-4).
Зарубіжна література Охарактеризувати динаміку образу Елізи Дулітл (п’єса «Пігмаліон»). Поміркуйте над питанням, чи засуджуємо професора Хіггінса за його байдужість до майбутнього Елізи?
Історія України - опрацюйте конспект уроку Революція 1905 - 1907, який знаходиться у кінці сторінки, виконайте завдання
Правознавство - опрацюйте опорний конспект (вкладення), виконайте завдання

18.03.2020

Українська література Лірика Тараса Шевченка часів заслання стор. 202 конспект. Виразно читати поезії «Доля» та «Росли укупочці, зросли…».Аналізувати за питаннями на стор. 202-204, 206. Прочитати теоретичний матеріал статей підручника «Розмова з долею» стор. 203-204, «Мрія про щастя» стор. 205

Алгебра Розв’язування задач. Розв’язати № 18.9, 18.10, 18.12.

Англійська мова Опрацювати текст за wym-1584548231263 силкою та відповісти на питання після нього письмо во в своi зошити, сфотографувати i вiдправити менi на пошту tnot100691@gmail.com . нові слова вивчити
Фізика Розв"язування задач на тему "Рух під дією сили тяжіння", вправа 34, № 6-9. Допомога при розвязанні -wym-1584554748090 (6-7), wym-1584554783736(8-9 задача).
Біологія Тема : Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Завдання : Опрацювати параграф 51,52 Стр. 223 заповнити таблицю

19.03.2020

Біологія Тема: Огляд основних еукаріотичних таксонів Завдання : Опрацювати параграф 53 стр. 227 заповнити таблицю.
Зарубіжна література Прочитати античний міф «Пігмаліон» та з’ясувати специфіку його втілення в п’єсу.
Мистецтво Опрацювати за підручником стр.160 - 167.Завдання: створіть музичний відеокліп.
Фізика Опрацювати параграф 35 замалювати таблицю стор 221 Аналіз задачі №1 на ст222 wym-1584614979496
Зарубіжна література Пройти тестування за твором «Пігмаліон» за посиланням wym-1584618738961 (фото результату вислати на пошту або у вайбер)
Хімія Тема "Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія". Опрацювати параграф 35, зробити конспект с.174 номер 7 письмово

20.03.2020

Геометрія Переміщення та його властивості. Паралельне перенесення. Опрацювати п. 17 . Розв’язати № 17.2, 17.4, 17.7, 17.11.
Географія Опрацювати п.47. Глобальні проблеми. Таблиця с.262
Інформатика Опрацювати параграф 20(с.121-124). Виконати Практичну роботу на с.125. Посилання на адресу створеного сайту відправити на адресу natalikrupka11@gmail.com
Англійська мова Опрацювати текст ще раз Press in Britain та виконати контрольні завдання за текстом wym-1584648985129 Бути готовим до словникового тестування за темою.
Основи здоров’я Тема: «Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні. Негативні наслідки ранніх статевих стосунків.»Завдання: Зробити невелику доповідь по темі «Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні»

23.03.2020

Російська мова Опрацювати матеріал та виконати завдання за посиланням wym-1584893357273
Алгебра Виконати завдання за посиланням wym-
Геометрія Опрацювати п.18. Осьова симетрія. Письмово №№18.1, 18.12
Фізика Розв'язання задач на тему- Рух тіла під дією кількох сил. Задача№2 ст 223 та задача №3 ст223-224 Проаналізувати та записати у зошит
Українська мова Пройти контрольне тестування з теми «Складне речення з різними видами зв’язку» за посиланням join.naurok.ua Код доступа 705773
Всесвітня історія - виконайте тематичне оцінювання за посиланням wym-1584973048030
Хімія Тема : Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.Завдання : повторити параграф 35, виконати вправу wym-1585202794679 Записати вправу в зошит.

24.03.2020

Географія Опрацювати п.48 Сталий розвиток. Виконати письмово завдання 4
Правознавство - опрацювати п.23; письмово правознавчі завдання І (1-3), ІІ стор. 166-167
Історія України - опрацювати п.28; виписати реформи Столипіна і їх наслідки wym-1585135016443; завдання 1 стор. 238
Українська література. Опрацювати статтю підручника (конспект) «Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка» стор. 206-208. Прочитати «Ісаія. Глава 35». Дати відповідь на питання «Як Т. Шевченко поєднав біблійні мотиви з актуальними проблемами українського життя? Запишіть свої міркування.
Інформатика Виконати практичну роботу за посиланням wym-1585198555111. Можна використовувати матеріали з посилання wym-1585198620152. Посилання на створений сайт відіслати мені

25.03.2020

Алгебра Підготуватися до контрольної роботи "Числові послідовності". Пройти тестування за посиланнями wym-1584944456888 та wym-1584944479325
Зарубіжна література. Охарактеризувати динаміку образу Елізи Дулітл (п’єса «Пігмаліон»). Поміркуйте над питанням, чи засуджуємо професора Хіггінса за його байдужість до майбутнього Елізи? (письмово в зошиті або в лектронному вигляді на пошту)
Англійська мова wym-1585084021771 1. Вивчити нові слова з Activity 12. Опрацювати текст та виконати завдання після тексту. Сфотографувати відповіді та відправити мені на пошту або у Viber.
Біологія Тема Неклітинні форми життя: віруси.Завдання : Повторити параграф 51-53. Стр 228-229 зробити самоконтроль.

26.03.2020

Українська література. Прочитати статтю «Значення творчості Тараса Шевченка» стор. 211-212. Пройти онлайн тестування за творчістю Т. Шевченка за посиланням wym-1585128875709 Код доступу 975462
Українська мова. Опрацювати теоретичний матеріал параграфів 33, 34, вивчити правила. Виконати впр.416 (І і ІІ завдання).
Фізика Опрацювати параграф 35 вправа 3 wym-1585198188342
4 вправа wym-1585198246260 Проаналізуваті та записати розвязання
Мистецтво Опрацювати за підручником стр.165 - 167. Завдання: створіть музичний відеокліп. wym-1585200445697 Дослідіть коло творчих професій, задіяних у сучасному телебаченні(реферат).
Біологія Тема Екосистема. Різноманітність екосистемЗавдання .Опрацювати параграф 54 зробити конспект. Переглянути відео wym-1585202912107 Знати основні поняття з відео.
Хімія Тема « Вуглеводи: глюкоза, сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі»Завдання : Опрацювати параграф 36, зробити конспект.Переглянути відео wym-1585223257967 Виконати вправу wym-1585223293812 wym-1585223320920

27.03.2020

Геометрія Опрацювати п.19. Центральна симетрія. Поворот. Письмово №№19.1, 19.4. Переглянути відео за посиланнями wym-1584944602798 wym-1584944622024 wym-1584944641037
Англійська мова wym-1585084088097 1. Опрацювати текст ще раз The Right Choice та виконати завдання після тексту. Сфотографувати відповіді та відправити мені на пошту або у Viber.
Основи здоров’я Тема Запобігання захворюванням, які передаються статевим шляхом. Засоби контрацепції. Значення моральних цінностей для профілактики ІПСШ.Завдання . Опрацювати параграф підручника .Відповідати на питання після параграфу.
Кiлькiсть переглядiв: 86

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.